Etusivu » Tietoa meistä

Tietoa meistä

Tältä sivulta löydät tietoa Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksestä ja asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsista.

Tarjoamme matalalla kynnyksellä tietoa, tukea ja toimintaa muististaan huolestuneille sekä muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen.

Kanta-Hämeen Muistyhdistys Logo

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys toimii muistisairautta sairastavien, heidän läheisten ja muistiterveydestä kiinnostuneiden etujärjestönä. Työskentelemme parantaaksemme asiakasryhmämme elämänlaatua ja hyvinvoinnin edellytyksiä Kanta-Hämeen alueella. 

Muistiyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on työskennellä muistihäiriöiden haittavaikutusten vähentämiseksi sekä toimia muistihäiriöisten, muistisairautta sairastavien ja heidän läheistensä edunvalvojana. 

Tavoitteenamme on olla mukana turvaamassa muistisairautta sairastaville mielekästä ja osallistuvaa elämää sekä olla apuna ja tukena heidän läheisilleen. 

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys on perustettu vuonna 1993 ja on Muistiliiton jäsenyhdistys. Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksellä on kaksi hanketta, asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi ja Oman elämäni sävelet – musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena.

Liittymällä Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen jäseneksi olet tukemassa arvokasta työtä muistiperheiden hyväksi.

Liity jäseneksi ja katso kaikki jäsenedut klikkaamalla tästä.

Muistiyhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot:

Kanta-Hämeen Muistiluotsi Logo

Tietoa Muistiluotsista

Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi toimii Kanta-Hämeessä muistiperheiden ja muististaan huolestuneiden hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän puolesta. Tuemme sairastuneita ja heidän läheisiään kaikissa sairauden vaiheissa. 

Tarjoamme maksuttomasti ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa, vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville, erilaisia luentoja, koulutuksia ja kursseja sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ryhmä- ja muistikahvilatoiminnan kautta. 

Teemme jatkuvaa kehittämistyötä muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen parantamiseksi. Toimimme aktiivisesti maakunnan verkostoissa tehden vaikuttamistyötä muistiperheiden eteen. Pyrimme varmistamaan muistisairautta sairastavien ja heidän läheistensä äänen kuulumisen. 

Meidän puoleen voit kääntyä, jos kaipaat yksilöllistä muistineuvontaa ja ohjausta, vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta tai tietoa muistisairauksista. Kohtaamme ihmiset aidosti kuunnellen, välittäen ja luottamuksella. Voit halutessasi lähestyä anonyymisti.

Toimintaan osallistuminen ei vaadi Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen jäsenyyttä. 

Kanta-Hämeen Muistiluotsi kuuluu valtakunnalliseen Muistiliiton koordinoimaan muistiluotsiverkostoon, johon kuuluu 18 Muistiluotsia. Muistiluotsitoimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Teemme Forssan seudulla yhteistyötä Forssan seudun MUISTI ry:n kanssa. Tutustu Forssan Seudun MUISTI ry:n toimintaan painamalla tästä!

Tutustu toimintaamme tästä

Lue lisää toiminnastamme

Kanta-Hämeen Muistiluotsin tavoitteet vuodelle 2024:

1. Muistisairautta sairastavien ja heidän läheistensä tieto ja ymmärrys sairauteen liittyvistä asioista lisääntyy ja he saavat apua elämäntilanteeseensa.

2. Muistisairaiden ja läheisten elämä aktivoituu ja toimintaan osallistuneet kokevat vertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin tunteensa vahvistuneen.

3. Muistiluotsin tarjoama järjestöllinen matalankynnyksen tuki on toimiva osa alueen muistisairaan hoitopolkua ja läheisen tukea.

4. Työikäisenä sairastuneet ja heidän läheisensä kokevat saavansa lisää tietoa arjessa selviytymiseen ja heidän hyvinvointinsa vahvistuu.

5. Vapaaehtoistoiminta tukee muistiperheitä ja ikäihmisiä. Vapaaehtoiset kokevat toiminnan merkitykselliseksi ja he saavat tukea vapaaehtoisena toimimiseen.

6. Muistiterveystietoisuuden ja -tekojen lisääminen muistiystävällisellä matalan kynnyksen toiminnalla, joka:

      a) edistää muistisairauden riskissä olevien löytämistä.

      b) lisää avoimuutta muistin haasteista ja muistisairauksista.

      c) vähentää yksinäisyyttä ja lisää osallistumismahdollisuuksia ja aktiivisuutta elämään niillä, joiden toimintakyky muistin osalta on heikentynyt.

      d) kiinnittää Muistiluotsin osaksi hyvinvointialueen ja kuntien hyteohjelmia ja edistää osaltaan Finger-mallin toteuttamista.

Teemavuodet ohjaavat toimintaamme

Muistijärjestön, eli siis Muistiliiton ja Muistiyhdistysten toimintavuotta ja sen toimenpiteitä ohjaa kunakin vuonna yhteinen vuositeema. Viime vuosina teema on ollut kaksivuotinen. Vuosina 2019 – 2020 on teemana ollut ”Muistiasia on kaikkien asia”.

Menneet teemavuodet: 

2021-2023 Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa

2019-20 Muistiasia on kaikkien asia
2017–18 Kohti muistiystävällistä Suomea (Ett minnesvänligt Finland som mål)
2016 Oikeus hyvään elämään kotiympäristössä
2015 Kulttuuri ja taide kuuluu kaikille (ns. laskeva teema) ja Oikeus hyvään elämään kotiympäristössä (ns. nouseva teema)
2014 Välitä! sekä Kulttuuri ja taide kuuluu kaikille
2013 Välitä!
2012 Aktiivinen vaikuttaminen, aktiivinen etujen valvonta – Kohti muistiystävällistä Suomea
2011 Aktiivinen vaikuttaminen ja aktiivinen etujen valvonta – Työikäiset muistisairaat ja heidän läheisensä
2009–10 Omaehtoinen ennakointi ja itsemääräämisoikeus: Pidä pääsi – ajattele aivojasi
2008 Järjestöteemavuosi ja 20-vuotisjuhlavuosi: Muistin tähden – vertaisvoimaa 20 vuotta
2007 Oikeus aktiiviseen arkeen: kuntoutuksen teemavuosi
2006 Oikeus aktiiviseen arkeen