Tietoa ja tukea

Etusivu>Ohjaus ja neuvonta>Muistisairaudet

Muistihäiriöt ja -sairaudet

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä.

Muistisairaudet Suomessa:
– Arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista 100 000 ihmistä sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta
– 14 500 uutta sairastunutta vuosittain
– 7 000 työikäisistä muistisairasta, lisää tietoa pääset lukemaan klikkaamalla tästä!

Muistiongelmia – milloin huolestua?

Unohtelu pelottaa, vaikka läheskään aina taustalla ei ole etenevää muistisairautta. Useimmiten kyse on esimerkiksi stressin tai univaikeuksien aiheuttamista keskittymiskyvyn ongelmista – sellaisia asioita kun ei voi muistaa, joihin ei ole kiinnittänyt huomiota.
Lue lisää muistiin vaikuttavista tekijöistä, klikkaamalla tästä.

Myös ikä muuttaa muistia, mutta iästä huolimatta terve muisti toimii loppuun asti. Vaikka elinvuosia olisi kertynyt runsaasti, on lisääntyneiden muistioireiden taustalla aina jokin syy, joka täytyy selvittää. Lisää iän vaikutuksesta muistiin voit lukea klikkaamalla tästä.

On taustalla mikä syy tahansa, on muistioireiden hoito tehokkainta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettuna.

Milloin oireista tulisi huolestua ja hakeutua lääkäriin?

Tärkeimpiä merkkejä on tilanteen selkeä muutos entisestä sekä vaikutus arkiselviytymiseen.

 • Oma tai läheisen huoli muistista
 • Muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita
 • Sovittujen tapaamisten unohtelu
 • Epätarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö
 • Vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaisten sanojen käyttö
 • Päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn heikkeneminen
 • Taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus tai vaikeudet ymmärtää kelloa
 • Esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ymmärtämisen vaikeutuminen
 • Mielialamuutokset tai ahdistuneisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa
 • Persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluuloisuus tai pelokkuus
 • Aloitekyvyn heikkeneminen ja vetäytyminen

Muistisairautta sairastavan kohtaaminen

Etenevä muistisairaus muuttaa vähitellen kykyä ilmaista itseään ja ymmärtää muita. Muistisairauteen sairastuneelle saattaa ilmetä sanojen etsitään kauemmin, niitä voi korvata eri sanoilla, puhe hidastuu tai puhe yksinkertaistuu ja sisältö köyhtyy.

Tietyt ominaisuudet ja tarpeet kuitenkin säilyvät: tarve olla yhteydessä muihin ihmisiin. Käy lukemassa mitä asioita on hyvä huomioida kommunikoidessasi muistisairauteen sairastuneen kanssa seuraavilta nettisivuilta:

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen YouTube-kanavalta voi katsoa luentovideon, jossa muistiasiantuntija Marko Mustiala puhuu muistisairaan kohtaamisesta. Paina tästä päästäksesi videotallenteeseen.