Muistiluotsi

Etusivu>Teemat

Teemat

Muistiyhdistyksillä on yhteensä jo noin 14 500 jäsentä ympäri maata. Yhdistyksiä on yhteensä 42 ja Muistiliitto toimii kaikkien yhdistysten kattojärjestönä. Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö.

Muistiliitto on perustettu vuonna 1988. Liiton taustalla on vuotta aiemmin perustettu Helsingin Alzheimer-yhdistys, josta keskusliitto erotettiin valtakunnalliseksi kattojärjestöksi.

Muistiliiton, kuten myös Muistiluotsien toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Muistiliiton toiminnasta voi lukea alla olevasta linkistä lisää (mm. säännöt, strategia, hallinto).

Muistijärjestön, eli siis Muistiliiton ja Muistiyhdistysten toimintavuotta ja sen toimenpiteitä ohjaa kunakin vuonna yhteinen vuositeema. Viime vuosina teema on ollut kaksivuotinen. Vuosina 2019 – 2020 on teemana ollut ”Muistiasia on kaikkien asia”.

Tulevat teemavuodet

2021-2023 Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa

Menneet teemavuodet: 

2019-20 Muistiasia on kaikkien asia
2017–18 Kohti muistiystävällistä Suomea (Ett minnesvänligt Finland som mål)
2016 Oikeus hyvään elämään kotiympäristössä
2015 Kulttuuri ja taide kuuluu kaikille (ns. laskeva teema) ja Oikeus hyvään elämään kotiympäristössä (ns. nouseva teema)
2014 Välitä! sekä Kulttuuri ja taide kuuluu kaikille
2013 Välitä!
2012 Aktiivinen vaikuttaminen, aktiivinen etujen valvonta – Kohti muistiystävällistä Suomea
2011 Aktiivinen vaikuttaminen ja aktiivinen etujen valvonta – Työikäiset muistisairaat ja heidän läheisensä
2009–10 Omaehtoinen ennakointi ja itsemääräämisoikeus: Pidä pääsi – ajattele aivojasi
2008 Järjestöteemavuosi ja 20-vuotisjuhlavuosi: Muistin tähden – vertaisvoimaa 20 vuotta
2007 Oikeus aktiiviseen arkeen: kuntoutuksen teemavuosi
2006 Oikeus aktiiviseen arkeen