Vertaistukiryhmä alle 65-vuotiaille (työikäisille) muististaan huolestuneille

Oletko työikäinen muististasi huolestunut tai muistidiagnoosin saanut henkilö? Tässä ryhmässä pureudutaan jokapäiväisiin arjen haasteisiin, kerrotaan kokemuksia ja kuullaan toisten ajatuksia. Ryhmä antaa tukea ja ymmärrystä muistiongelmien kanssa elämiseen. Myös kumppanisi on tervetullut.

Kokoontumiset kerran kuussa torstaisin toimistollamme Hämeenlinnassa Kasarmikatu 12, klo 17 alkaen:

Syyskausi 2020: 3.9. / 1.10. / 5.11. / 3.12.

Kevätkausi 2021: 11.2. / 11.3. / 8.4. / 6.5. / 10.6.

Ilmoittautumiset toimistolle viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä puh 044 72 67 400 tai info@muistiaina.fi