Muistiluotsi

Etusivu>Muistiluotsi
Kanta-Hämeen Muistililuotsi logo

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia muistityön tuki- ja neuvontakeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Tärkein Muistiluotsin tehtävä on toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, josta asiakas saa ohjausta sekä konkreettista ja henkistä tukea, ja josta hänet ohjataan joustavasti tarpeellisten palveluiden piiriin. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä varmistetaan muistisairaan äänen kuuluminen.

Keskuksia on yhteensä 18 maakunnassa ja ne toimivat yhteisten periaatteiden mukaisesti ja muodostavat koko maan kattavan verkoston. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Muistiliitto, ja toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Muistiluotsin tavoitteena on:
– Innostaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea yhdessä muiden toimijoiden kanssa
– Tukea muistioireisia ja muistisairaita sekä heidän läheisiään mahdollisimman aktiiviseen elämään
– Edistää muistisairaille sekä heidän läheisilleen tarkoitettujen palvelujen kehittymistä
– Toimia maakunnan väestöä palvelevana aivoterveys- ja muistitiedon järjestölähtöisenä asiantuntija- ja tukikeskuksena
– Kartoittaa ja kehittää muistisairauteen sairastuneiden erityistarpeita ja palveluja
– Jakaa tietoutta muistisairauksista ja ennaltaehkäisevästä muistitoiminnasta
– Muistiluotsin toimintamuotoja ovat esimerkiksi
– Vertaistukiryhmät
– Räätälöidyt koulutukset vapaaehtoisille
– Muistikahvilat
– Aivoterveys- ja muistiluennot muille järjestötoimijoille
– Räätälöidyt luennot ammattitoimijoille
– Muistineuvo-puhelin
– Vapaaehtoistoiminta
– Muistikaveri-toiminta

Teemme Muistiluotsi-yhteistyötä myös alueemme toisen toimijan Forssan Seudun Muisti ry:n kanssa.

Lisätietoja saat Muistiluotsin henkilökunnalta