Tervetuloa Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n ja Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin kotisivuille. Kuvassa metsämaisema sekä yhdistyksen, veikkauksen ja muistiluotsin logot.


Kanta-Hämeen Muistiyhdistys on vuonna 1993 perustettu Muistiliiton jäsenyhdistys ja alueellamme toimiva hyvinvointi- ja terveysvaikuttaja.

Toimimme muistisairaiden, muistioireisten ja heidän omaistensa etujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat luottamuksellisuus, ihmisläheisyys, yhdenvertaisuus, yhteistyö, asiantuntijuus ja yleishyödyllisyys.

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä valtakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat matalan kynnyksen neuvontaa ja tukea muistisairaille, muistioireisille ja heidän läheisilleen.

Valtakunnallista verkostoa ja alueellisia keskuksia rahoittaa
Sosiaali- ja Terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Muistiliiton tärkeänä tehtävänä on koko
järjestön kehittämistoiminnan vahvistaminen
tukemalla verkostoitumista ja järjestämällä koulutusta.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä julkisten
ja yksityisten toimijoiden sekä muiden järjestöjen kanssa.