Kotiin tarjottavat palvelut

Kotiapu

Kotiavun tarkoituksena on tukea kuntouttavan työotteen avulla muistisairaan kotona pärjäämistä ja omaishoitajan jaksamista. Kotiaputyöntekijät työskentelevät muistisairaan kotona itsenäisesti erilaisissa avustavissa tehtävissä, kuten muistisairaan seurana omaishoitajan poissa ollessa, saattaja- ja kuljetusapuna tai avustaen ulkoilussa. Kotityöntekijän työote on kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää. Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista muistisairaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Omaishoitajan vapaan lomitus

KOTILOMITUS on muistisairautta sairastaville ja heidän omaishoitajilleen tarkoitettu tukipalvelu. Palvelun tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista sekä muistisairaan kotona pärjäämistä. Kotilomitus on yksi vaihtoehto omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi. Hoitaja on mahdollista saada kotiin muutamaksi tunniksi tai erikseen sovituksi ajaksi. Kotihoito perustuu aina muistisairaan yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Tarjoamme palveluita arkisin klo 9 – 19 tai erikseen sovittuna aikana.

Maksuna meille käy myös myönnetty palveluseteli tai vaihtoehtoisesti palvelun käyttäjälle kotitalousvähennys verotuksessa.

Tiedustelut: Pirkko Lehtonen, puh. 040 4510807, pirkko.lehtonen@muistiaina.fi

Toimistomme on avoinna

ma-to klo 12-14
Kasarmikatu 12, Hämeenlinna

Heinäkuussa toimistomme on suljettu kesälomiemme vuoksi.